dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
COVID19
สินค้าใหม่ New Items
สินค้าเกี่ยวกับอาเซียน
แฟ้มพลาสติกพีพีโฟม แฟ้มห่วง แฟ้มหนีบ แฟ้มออร์แกนไนซ์เซอร์
แฟ้มสั่งทำ งานสั่งทำพิเศษ
ของขวัญของชำร่วยส่งเสริมการขาย
my story, tiger, rabbit, cow, bear, panda, elephant, monkey, pig, bicycle, friends, friend, cuty, Qty,
จดหมายข่าว รายการโปรโมชั่น
แฟ้มพลาสติก
bulletแฟ้มโชว์เอกสาร Display File
bulletแฟ้มซอง แฟ้มสอด
bulletแฟ้มกระดุม แฟ้มผูกเชือก
bulletแฟ้มใส่นามบัตร
bulletแฟ้มพับ
bulletแฟ้มห่วง
bulletแฟ้มหนีบ คลิปบอร์ด
bulletแฟ้มสันรูด สันรูดพลาสติก
bulletแฟ้มใส่ CD อัลบั้มรูป
bulletแฟ้มเมนู
bulletแฟ้มแขวน
bulletแฟ้มกระเป๋า กระเป๋าเอกสาร
bulletแฟ้มสะสมผลงาน
bulletซองพลาสติก Card Case Refill
bulletMade to Order งานสั่งทำ
bulletความรู้เกี่ยวกับพลาสติก
ถุงช้อปปิ้ง กล่องของขวัญ Gift Shop
bulletถุงช้อปปิ้ง พีพี อเนกประสงค์
bulletกล่องของขวัญ กล่องความเห็น กล่องพลาสติก
plastic bookmark, plastic ruler, plastic sheet, ที่คั่นหนังสือ, ไม้บรรทัดพลาสติก, พลาสติกพิมพ์ลาย
สมุด,Notebook,สมุดเงินออม,แบบพิมพ์ภาษี
bulletสมุดบันทึก ปกพลาสติกพีพี
bulletสมุดบันทึก ปกกระดาษ
bulletสมุดโน้ตดนตรี สมุดคัดจีน
bulletสมุดบันทึกความดี สมุดเงินออม สมุดธนาคาร
bulletสมุดกราฟ Grid&Graph Book
bulletสมุดปฏิทิน Organizer
bulletสมุดมินิโน้ต Notebook ไส้สมุดบันทึก
bulletแบบพิมพ์บุคคล สัญญาการค้า ฟอร์มภาษี
bulletโปสเตอร์พลาสติกพีพี สื่อการศึกษา
bulletที่วัดส่วนสูง
bulletโปสเตอร์กระดาษอาร์ต สื่อการศึกษา
bulletเกมเสริมปัญญา สื่อการเรียนรู้อื่น
bulletเกมจิ๊กซอว์ เกมจับคู่
bulletชุดจัดบอร์ด แผ่นพีพีบอร์ด
bulletป้ายชื่อ ป้ายคล้องคอ ป้ายตั้งโต๊ะ
bulletป้ายเตือน ป้ายข้อความ ตัวเลข
แฟ้ม แผ่นรองเขียน ปกเย็บหุ้มหนังเทียม
ไม้บรรทัด พลาสติก PP แผ่นรองเขียน กล่องใส่เอกสาร
bulletTemplate ไม้บรรทัด ไม้ T-Slide
bulletกล่องใส่เอกสาร เครื่องเขียนอื่น
bulletเครื่องเคลือบ พลาสติกเคลือบบัตร ฟอยล์
bulletเครื่องใช้สำนักงาน และ วัสดุใช้ร่วมกัน
bulletวิธีใช้เครื่องใช้สำนักงาน


รู้จักกับ OST

 

บริษัท โอเอสทีโอเวอร์ซีส์ จำกัด (OST) โดย ดร.กิตติเดช กิจมโนมัย กรรมการผู้จัดการ ได้รับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ประจำปี 2558 ระดับจังหวัด (ทั่วประเทศมี16 รางวัล) จาก น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยความร่วมมือระหว่างหอการค้าไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จัดพิธีมอบรางวัลเพื่อประกาศเกียรติคุณ และเชิดชูเกียรติแก่ธุรกิจที่มีธรรมาภิบาลดีเด่น ภายใต้ชื่องาน “พลังแห่งจรรยาบรรณ” (THE POWER OF ETHICS) ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี เมื่อวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558
 
       สำหรับธุรกิจที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก ได้แก่
1) นิติธรรม การบริหาร
ธุรกิจตามหลักกฎหมาย
2) คุณธรรม บุคลากรยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม
3) ความโปร่งใส การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สามารถเข้า
ถึงข้อมูลได้ง่าย
4) มีส่วนร่วม บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
5) ความรับผิดชอบ ผู้บริหาร
และบุคลากรมีความใส่ใจต่อสังคม และ
6) ความคุ้มค่า การใช้ทรัพยากรต่างๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานธุรกิจไทย
ให้
เข้มแข็งยั่งยืนและเป็นต้นแบบให้ภาคธุรกิจรายอื่นๆต่อไป
 
 
วิสัยทัศน์
สินค้าของบริษัทแพร่หลายทั่วไป
 
พันธกิจ
สร้างสรร ค้นคว้าออกแบบ สินค้าใหม่ๆ  สร้างความแตกต่าง และ มีทัศนคติ “ ทำได้ 

 

 
องค์กร
โอเอสที โอเวอร์ซีส์ ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน ที่ให้บริการแบบครบวงจร โดยยึดแนวปฎิบัติว่าลูกค้าคือผู้ร่วมทีมทางธุรกิจ ที่แยกหน้าที่กันปฏิบัติตามความชำนาญ ดังนั้นความสำเร็จ การเจริญเติบโต จึงเป็นสิ่งที่ดำเนินไปด้วยกัน ระหว่างลูกค้าและบริษัท
บริษัทฯ ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 ด้วยทุนจดทะเบียน 85 ล้านบาท ในธุรกิจค้าปลีก และ ค้าส่ง สินค้าเครื่องเขียนทั่วไป ผลจากการยอมรับของลูกค้า และความสำเร็จในการบริหารและจัดการที่ดี ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา บริษัท ได้เติบโต และขยายกิจการมาเป็นลำดับๆ อย่างต่อเนื่อง จนในปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนของบริษัทในกลุ่มกว่า 100 ล้านบาท และผู้ร่วมงานที่มีทักษะ ความสามารถ และ ประสบการณ์กว่า 200 คน เครื่องจักร และ กระบวนการผลิตที่ทันสมัย โรงงานที่มีเนื้อที่กว่า 10,000 ตารางเมตร
บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญและมุ่งมั่นให้ผลิตภัณฑ์เครื่องเขียนได้เกิดการพัฒนา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับสินค้า ที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม ซึ่งนำมาสู่การลงทุนทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการพัฒนาบุคคลากร ของบริษัทที่ถือว่าเป็นทรัพยากรอันมีค่ายิ่ง

 

 


 วัตถุประสงค์ที่สำคัญของบริษัท คือ

     1. ผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพระดับสากล ในราคาที่เป็นธรรม

     2. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนคู่ค้าของบริษัทฯให้มีศักยะภาพในการแข่งขัน 

    3. ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานของบริษัทฯด้วยการดูแล ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  ตลอดจนพัฒนาให้มีความสามารถในสายอาชีพ
 
ถ้าท่านเป็นผู้ค้าส่ง ผู้ค้าปลีก ผู้ที่กำลังมองหาสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เรามีสินค้าเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องคิดเลขเครื่องหนัง แฟ้มและแบบฟอร์มพิมพ์สำเร็จรูปต่างๆที่มีคุณภาพ จำนวนมากกว่า 5,000 รายการ
ไว้ให้ท่านได้เลือกสรร โดยท่านสามารถติดต่อผู้แทนฝ่ายขายซึ่งดูแลรับผิดชอบในเขตของท่าน หรือที่
email:  tele@ost.co.th และแผนกลูกค้าสัมพันธ์ crm@ost.co.th   โทร. 0 2689 3895,  02689 3818 ต่อ 702 

 

สินค้าพีพีโฟม
สินค้าพีพีโฟม แฟ้มโชว์เอกสาร แฟ้มซอง L-Shape File แฟ้มกระดุม ซองพลาสติก แฟ้มใส่บัตร

 
       

แฟ้มพับ

แฟ้มห่วง แฟ้มหนีบ แฟ้มสันรูด และสันรูด กระเป๋า – แฟ้มกระเป๋า


 
       
แฟ้มใส่ซีดีอัลบั้ม แฟ้มแขวน แฟ้มเมนู ถุง พีพี อเนกประสงค์ ป้ายชื่อ ซองใส่เอกสาร


ป้ายประกาศ สมุด ที่คั่นหนังสือ


เครื่องเคลือบบัตร เครื่องใช้สำนักงาน แบบพิมพ์ ผลิตภัณฑ์หน้งเทียม เบ็ดเตล็ด


Timeline การเติบโตของบริษัท
40ปี

“ คู่ค้าคือบุคคลที่สำคัญยิ่ง คำติชม คำแนะนำ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เป็นสิ่งที่มีค่ายิ่งต่อการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมาย และผลสำเร็จ  บนรากฐานของความร่วมมือ และความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด