dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
COVID19
สินค้าใหม่ New Items
สินค้าเกี่ยวกับอาเซียน
แฟ้มพลาสติกพีพีโฟม แฟ้มห่วง แฟ้มหนีบ แฟ้มออร์แกนไนซ์เซอร์
แฟ้มสั่งทำ งานสั่งทำพิเศษ
ของขวัญของชำร่วยส่งเสริมการขาย
my story, tiger, rabbit, cow, bear, panda, elephant, monkey, pig, bicycle, friends, friend, cuty, Qty,
จดหมายข่าว รายการโปรโมชั่น
แฟ้มพลาสติก
bulletแฟ้มโชว์เอกสาร Display File
bulletแฟ้มซอง แฟ้มสอด
bulletแฟ้มกระดุม แฟ้มผูกเชือก
bulletแฟ้มใส่นามบัตร
bulletแฟ้มพับ
bulletแฟ้มห่วง
bulletแฟ้มหนีบ คลิปบอร์ด
bulletแฟ้มสันรูด สันรูดพลาสติก
bulletแฟ้มใส่ CD อัลบั้มรูป
bulletแฟ้มเมนู
bulletแฟ้มแขวน
bulletแฟ้มกระเป๋า กระเป๋าเอกสาร
bulletแฟ้มสะสมผลงาน
bulletซองพลาสติก Card Case Refill
bulletMade to Order งานสั่งทำ
bulletความรู้เกี่ยวกับพลาสติก
ถุงช้อปปิ้ง กล่องของขวัญ Gift Shop
bulletถุงช้อปปิ้ง พีพี อเนกประสงค์
bulletกล่องของขวัญ กล่องความเห็น กล่องพลาสติก
plastic bookmark, plastic ruler, plastic sheet, ที่คั่นหนังสือ, ไม้บรรทัดพลาสติก, พลาสติกพิมพ์ลาย
สมุด,Notebook,สมุดเงินออม,แบบพิมพ์ภาษี
bulletสมุดบันทึก ปกพลาสติกพีพี
bulletสมุดบันทึก ปกกระดาษ
bulletสมุดโน้ตดนตรี สมุดคัดจีน
bulletสมุดบันทึกความดี สมุดเงินออม สมุดธนาคาร
bulletสมุดกราฟ Grid&Graph Book
bulletสมุดปฏิทิน Organizer
bulletสมุดมินิโน้ต Notebook ไส้สมุดบันทึก
bulletแบบพิมพ์บุคคล สัญญาการค้า ฟอร์มภาษี
bulletโปสเตอร์พลาสติกพีพี สื่อการศึกษา
bulletที่วัดส่วนสูง
bulletโปสเตอร์กระดาษอาร์ต สื่อการศึกษา
bulletเกมเสริมปัญญา สื่อการเรียนรู้อื่น
bulletเกมจิ๊กซอว์ เกมจับคู่
bulletชุดจัดบอร์ด แผ่นพีพีบอร์ด
bulletป้ายชื่อ ป้ายคล้องคอ ป้ายตั้งโต๊ะ
bulletป้ายเตือน ป้ายข้อความ ตัวเลข
แฟ้ม แผ่นรองเขียน ปกเย็บหุ้มหนังเทียม
ไม้บรรทัด พลาสติก PP แผ่นรองเขียน กล่องใส่เอกสาร
bulletTemplate ไม้บรรทัด ไม้ T-Slide
bulletกล่องใส่เอกสาร เครื่องเขียนอื่น
bulletเครื่องเคลือบ พลาสติกเคลือบบัตร ฟอยล์
bulletเครื่องใช้สำนักงาน และ วัสดุใช้ร่วมกัน
bulletวิธีใช้เครื่องใช้สำนักงาน


นโยบาย

เพิ่มเพื่อน 

 

 

บริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์ จำกัด ("บริษัท") ขอขอบพระคุณท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการทำธุรกรรมต่างๆ ผ่านเว็บไซด์ของบริษัทฯ เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บริการเว็บไซด์ของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่านโดยสังเขป ดังนี้

ข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือใช้ผ่านระบบการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิ และกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ จะให้ความคุ้มครองความลับดังกล่าวอย่างดีที่สุด โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่า ในขณะนี้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลของท่าน

ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) หรือสูญหาย เสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย หรือไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดจากเหตุดังกล่าวทั้งหมด การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บริษัทฯ จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของทาน ยกเว้นในกรณีที่ข้อมูลนั้นเป็นที่ต้องการในทางกฎหมาย โดยการเปิดเผยนั้นมีความจำเป็นต่อกระบวนการทางกฎหมาย และบริษัทฯไม่อาจปฏิเสธต่อกฎเกณฑ์ตามกฎหมายได้

ลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย (Copyrights)

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ท่านผู้ใช้บริการทราบว่า บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา ข้อมูล ส่วนประกอบใดๆ ทั้งหมดของเว็บไซด์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อ ชื่อทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาวส์ รูปลักษณ์ ฯลฯ ที่ปรากฏบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ นี้ เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทย และเป็นสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ แต่เพียงผู้เดียว หากบุคคลใดลอกเลียน ปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ ให้เช่า หรือกระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้าหรือประโยชน์โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวโดยทันที

 

We, OST Overseas Co.,Ltd., would like to thank to all users who visit and use our services through our website www.ost.co.th. By accessing or using this website, you agree to the terms of use of our website as listed below.

Privacy Policy

We respect your right to privacy and understand that you may have some concerns about any personal information you provide while on our website. This data will be used only to response to the inquiry and provide more information on our products.

We treat this member's information as private and confidential, and we will not disclose this information to other individuals or organizations unless required by law. In the event or hacking of your data electronically or loss or damage due to force majeure or any event, we shall not be liable for all causes. 

Copyrights

Would you please understand and agree to accept that all details, such as content, statement, articles, information, software, various programs, sound, music, video, pictures, graphic designs or any element (hereinafter referred to as "Material") including but not limited to trademarks, service marks, names, trade names, patent, know-how, service provision, etc. appear on www.ost.co.th website are works protected according to the copyrights laws of Thailand as well as other laws and they legally belong solely to OST Overseas Co.,Ltd. Any person forging, copying, reproducing, modifying, publicizing, distributing, having for rent or doing any act in the characteristics of seeking trading benefits or unduly benefits by any means to either all or part of the intellectual property mentioned above, without receiving written approval from us, shall be subject to legal action immediately.

 

                  นโยบายสิ่งแวดล้อม

 

 

กลุ่ม บริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์  เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่าย เครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงานทำจากพลาสติก ภายใต้ชื่อตราสินค้า  OST, Intop และ Basic บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะลดภาระแก่สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดตั้งนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัย โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติดังต่อไปนี้

1. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบบริษัท และข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวกับประเด็นด้านสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการคิดค้น พัฒนา และปรับปรุงการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

2. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างคุณภาพชีวิต และสุขอนามัยที่ดี ให้กับพนักงาน โดยบริษัทฯ จะปรับปรุงสถานที่ทำงานให้มีสภาพแวดล้อม ตามมาตรฐานอาชีวอนามัย และความปลอดภัย เพื่อป้องกัน และลดอุบัติเหตุจากการทำงาน

3. บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะป้องกันมลพิษ และฟื้นฟูสภาพแวดล้อม โดยการ

3.1. ส่งเสริมให้พนักงานมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์พลังงาน ใช้ทรัพยากรต่างๆให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า และมีการส่งเสริมการจัดซื้ออุปกรณ์ ของใช้ในโรงงานและสำนักงาน ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นสินค้าฉลากเขียว สินค้าที่ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล เป็นต้น

3.2. ดำเนินการกำจัดของเสียอันตราย ที่เกิดจากการผลิต และการใช้ทรัพยากรต่างๆในองค์กร อย่างถูกวิธี และส่งผลกระทบต่อชุมชน สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

3.2.  ดำเนินการคัดแยกขยะ ภายในบริษัท โดยมีเป้าหมายให้ปริมาณขยะเหลือทิ้ง ไม่สามารถทำไปรีไซเคิลได้ น้อยลงจากปี พ.ศ. 2555

3.3. พัฒนาระบบการผลิต PP Foam ซึ่งเป็นเทคนิคการนำพลาสติกเหลือใช้มาผลิตเป็นสินค้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยลดขยะพลาสติกได้มากขึ้น

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2556