dot

หมวดสินค้า

  [Help]
dot
COVID19
สินค้าใหม่ New Items
สินค้าเกี่ยวกับอาเซียน
แฟ้มพลาสติกพีพีโฟม แฟ้มห่วง แฟ้มหนีบ แฟ้มออร์แกนไนซ์เซอร์
แฟ้มสั่งทำ งานสั่งทำพิเศษ
ของขวัญของชำร่วยส่งเสริมการขาย
my story, tiger, rabbit, cow, bear, panda, elephant, monkey, pig, bicycle, friends, friend, cuty, Qty,
จดหมายข่าว รายการโปรโมชั่น
แฟ้มพลาสติก
bulletแฟ้มโชว์เอกสาร Display File
bulletแฟ้มซอง แฟ้มสอด
bulletแฟ้มกระดุม แฟ้มผูกเชือก
bulletแฟ้มใส่นามบัตร
bulletแฟ้มพับ
bulletแฟ้มห่วง
bulletแฟ้มหนีบ คลิปบอร์ด
bulletแฟ้มสันรูด สันรูดพลาสติก
bulletแฟ้มใส่ CD อัลบั้มรูป
bulletแฟ้มเมนู
bulletแฟ้มแขวน
bulletแฟ้มกระเป๋า กระเป๋าเอกสาร
bulletแฟ้มสะสมผลงาน
bulletซองพลาสติก Card Case Refill
bulletMade to Order งานสั่งทำ
bulletความรู้เกี่ยวกับพลาสติก
ถุงช้อปปิ้ง กล่องของขวัญ Gift Shop
bulletถุงช้อปปิ้ง พีพี อเนกประสงค์
bulletกล่องของขวัญ กล่องความเห็น กล่องพลาสติก
plastic bookmark, plastic ruler, plastic sheet, ที่คั่นหนังสือ, ไม้บรรทัดพลาสติก, พลาสติกพิมพ์ลาย
สมุด,Notebook,สมุดเงินออม,แบบพิมพ์ภาษี
bulletสมุดบันทึก ปกพลาสติกพีพี
bulletสมุดบันทึก ปกกระดาษ
bulletสมุดโน้ตดนตรี สมุดคัดจีน
bulletสมุดบันทึกความดี สมุดเงินออม สมุดธนาคาร
bulletสมุดกราฟ Grid&Graph Book
bulletสมุดปฏิทิน Organizer
bulletสมุดมินิโน้ต Notebook ไส้สมุดบันทึก
bulletแบบพิมพ์บุคคล สัญญาการค้า ฟอร์มภาษี
bulletโปสเตอร์พลาสติกพีพี สื่อการศึกษา
bulletที่วัดส่วนสูง
bulletโปสเตอร์กระดาษอาร์ต สื่อการศึกษา
bulletเกมเสริมปัญญา สื่อการเรียนรู้อื่น
bulletเกมจิ๊กซอว์ เกมจับคู่
bulletชุดจัดบอร์ด แผ่นพีพีบอร์ด
bulletป้ายชื่อ ป้ายคล้องคอ ป้ายตั้งโต๊ะ
bulletป้ายเตือน ป้ายข้อความ ตัวเลข
แฟ้ม แผ่นรองเขียน ปกเย็บหุ้มหนังเทียม
ไม้บรรทัด พลาสติก PP แผ่นรองเขียน กล่องใส่เอกสาร
bulletTemplate ไม้บรรทัด ไม้ T-Slide
bulletกล่องใส่เอกสาร เครื่องเขียนอื่น
bulletเครื่องเคลือบ พลาสติกเคลือบบัตร ฟอยล์
bulletเครื่องใช้สำนักงาน และ วัสดุใช้ร่วมกัน
bulletวิธีใช้เครื่องใช้สำนักงาน


ทรัพยากรบุคคล

เพิ่มเพื่อน 

            การบริหารงานบุคคลในองค์กร(Human Resources Management)
           
            กลุ่มบริษัท โอเอสที โอเวอร์ซีส์ มีนโยบายด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน เพราะถือเป็นนโยบายหลักที่มี
ความสำคัญยิ่ง ต่อการเจริญเติบโต และ การก้าวกระโดดในการประกอบธุรกิจปัจจุบันที่มีการแข่งขันกันอย่างสูง

            ดังจะเห็นได้จากวัตถุประสงค์ที่สำคัญของบริษัทฯ ในข้อที่ว่า ปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานของบริษัท ด้วยการดูแล ส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตลอดจนพัฒนาให้มีความสามารถในสายอาชีพ

            ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อกระบวนการสรรหา ว่าจ้าง การดูแลรักษาให้พนักงานที่มีศักยภาพ การพัฒนาให้
พนักงานได้มีความรู้ ทักษะ ตลอดจนวิทยาการใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับสายงานที่ดำเนินอยู่เพื่อให้ได้รับข่าวสารข้อมูลที่
ทันสมัยอยู่เสมอ รวมถึงการจัดให้มีสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ในภาวะปัจจุบัน และเป็นไปตามข้อกำหนดของรัฐ
อย่างถูกต้องและยุติธรรม
 
 
            การจัดองค์กร สายงานและความรับผิดชอบ (Organization & Responsibilities)
การบริหารคนในองค์กร ถือเป็นหัวใจหลัก เพื่อให้คนที่มีอยู่ได้ทำงานเต็มศักยภาพที่มี บริษัทฯ จึงได้คัดเลือกคนให้เหมาะกับงาน ทั้งด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่มี และมีการแบ่งกลุ่มงานออกเป็นสายงานส่วนสนับสนุน (Support) และสายงานการผลิต (Production) โดยมุ่งเน้นให้เป็นองค์กรที่มีสายการบังคับบัญชาอย่างสั้น (Flat Organization) เพื่อจะได้เกิดความคล่องตัวในการสั่งการ และประสานงานกันระหว่างกลุ่มงานต่างๆ  และ มีผู้ดูแลรับผิดชอบอย่างชัดเจน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทฯตั้งไว้
โดยแบ่งเป็นหน่วยงาน ดังนี้
สำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ เลขที่ 450 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ
แผนกผลิต ตั้งอยู่ เลขที่ 39 ถนนบางบอน 3 ซอย 9 หนองแขม กรุงเทพ 10160
แผนกคลังสินค้าและหน่วยกระจายสินค้า ตั้งอยู่ เลขที่ 260, 262, 264 บางแค 9 บางแค กรุงเทพ 10160
นโยบายการจ้างงาน ( Employment Policies )
บริษัทฯ มีฝ่ายทรัพยากรบุคคลฯ เพื่อพิจารณาคัดเลือก บุคลากรที่มี ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และทัศนคติที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการคัดเลือกพนักงานที่จะเข้ามาร่วมงาน โดยมุ่งเน้นให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และมีขั้นตอนการคัดเลือกอย่างยุติธรรม โปร่งใส และเป็นระบบ เพื่อให้ได้คนที่…ใช่…ในตำแหน่งงานนั้นๆ โดยมีนโยบายในเรื่องค่าตอบแทนแรงงานที่สูง เมื่อเทียบกับวุฒิการศึกษาและค่าตอบแทน ระหว่างบริษัทฯ ในกลุ่มผู้ผลิตเครื่องใช้สำนักงานเดียวกัน สำหรับพนักงานที่อยู่ในกลุ่มงานผลิตผลิต เป็นกลุ่มพนักงานที่บริษัทฯ พิจารณาค่าจ้างแรงงานให้อยู่สูงกว่า จำนวนที่รัฐบาลกำหนด และปรับเปลี่ยนเมื่อมีการปรับค่าครองชีพเป็นประจำตามความเหมาะสม

 

สวัสดิการ ต่างๆ

ประกันสังคม

วันหยุดต่างๆ
เบี้ยขยัน
โบนัสประจำปี
ชุดฟอร์มพนักงาน
เงินช่วยเหลือฌาปณกิจศพบุพการี
เงินกู้เพื่อการศึกษาบุตร
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่ผู้บริหารและพนักงาน
การทัศนศึกษา และการดูงาน ทั้งใน และต่างประเทศ
การฝึกอบรมภายใน และ ภายนอกองค์กร
การตรวจสุขภาพประจำปี

 

 

การพัฒนาบุคลากร ( Human Resources Development )
 
บริษัทฯ มุ่งเน้นให้พนักงานได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะต่างๆ โดยส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม ในองค์กรเพื่อการพัฒนาและการอบรม ของภาครัฐ และ องค์กรภาค เอกชน รวมถึง การจัดการฝึกอบรมภายในองค์กร (In House Training) ในหัวข้อที่มีความสำคัญ น่าสนใจ โดยมุ่งประโยชน์ ที่พนักงานจะได้รับเป็นหลัก โดยเชิญวิทยากรภายนอกที่มีความรู้ความสามารถ

 

  

การเข้ามาร่วมเป็นทีมงานของเรา
บริษัทฯ จะเปิดรับสมัครในตำแหน่งงานที่ว่างลง ในสื่อต่างๆเช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร และ Internet ตามความเหมาะสมของตำแหน่งงานนั้น  โดยสามารถตรวจเช็คตำแหน่งว่างได้จาก รับสมัครด่วน Job Vacancy www.jobbkk.com 

  

การสมัครงาน (สามารถสมัครโดยกรอกในแบบฟอร์มด้านล่าง)
• สมัครผ่านอีเมล์: hr@ost.co.th
• สมัครด้วยตนเอง
• ส่งใบสมัคร ทางไปรษณีย์
หลักฐานการสมัครงาน
• จดหมายสมัครงาน ระบุตำแหน่งงานที่ชัดเจน และเงินเดือนที่ต้องการ
• รูปถ่าย ปัจจุบันถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป
• สำเนาวุฒิการศึกษา
• สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาบัตรประชาชน
• ใบผ่านงาน / ใบผ่านการอบรมพิเศษอื่นๆ ( ถ้ามี )

 

 

ผู้ออกแบบอิสระ (Freelance)

          บริษัท ส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบอิสระและคนรุ่นใหม่ในวงการศิลปะเพื่อให้มีโอกาสได้นำเสนอผลงานออกสู่สาธารณะ โดย รับซื้อแบบต่างๆ ที่สามารถนำมาใช้ในผลิตภัณฑ์ของบริษัทได้ เพื่อเป็นรายได้เสริมพิเศษ กรุณาศึกษารูปแบบสินค้าของบริษัทโดยละเอียดได้ ใน website

          ท่านที่สนใจที่จะนำเสนอผลงาน ส่งผลงานพร้อมราคา มาได้ที่   info@ost.co.th

 

พีพีโฟม แฟ้มโชว์เอกสาร แฟ้มซอง ซองพลาสติกผูกเชือก แฟ้มใส่บัตร แฟ้มพับ แฟ้มห่วง
แฟ้มหนีบ แฟ้มสันรูด แฟ้มกระเป๋า โปสเตอร์สื่อการศึกษา เกมสื่อการศึกษา ที่คั่นหนังสือ แฟ้มแขวน
แฟ้มเมนู ถุงช้อปปิ้ง ป้ายชื่อ ผลิตภัณฑ์หน้งเทียม ป้ายประกาศ แบบพิมพ์ สมุด
พลาสติกคั่นแฟ้ม เครื่องเคลือบบัตร สินค้าเครื่องเขียนอื่น เครื่องใช้สำนักงาน  OEM งานสั่งทำ  สินค้าอาเซียน  อัลบั้ม


ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียด